دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس

طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت :پنجاه راس

محل اجراى طرح : قابل اجرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال

سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال

سهم تسهيلات : ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه : ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى :۱۴ نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد

مقدمه :

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين  زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربی بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت  می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

 

توجيه اقتصادى طرح :

الف )سرمايه گذارى ثابت :

الف -۱) زمين

زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هکتار مى باشد که از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى يابد . باتوجه به اينکه زمين مورد نياز از محل اراضى ملى و منابع طبيعى تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذارى ثابت منظور نگرديده است.

الف-۲ )محوطه سازى

رديف

شرح

مقدار

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل (ميليون ريال)

جمع

۴۹

الف-۳ )ساختمانها

رديف

شرح

زيربنا(مترمربع)

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۱۳۵

الف-۴)ماشين آلات

رديف

شرح

تعداد

هرينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

الف-۵)تاسيسات:

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۴۸

 

الف-۶)وسايل نقليه:                          

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

وانت نيسان با تانک استيل

۱

۸۵

۸۵

جمع

۸۵

الف-۷)تاسيسات ادارى:

رديف

شرح

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

تلفن

ميزوصندلى ادارى

وسايل آشپزخانه

وسايل ادارى کارکنان

۳

۱

۱

۲

جمع

۷

 

الف-۸)هزينه هاى قبل از بهره بردارى:

رديف

شرح

هزينه کل(ميليون ريال)

۱

۲

هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهيلات

آموزش

۵/۲

۵/۱

جمع

۴

 

الف-۹)خريد دام:

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل(ميليون ريال)

تليسه

۵۰ راس

۱۰

۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل سرمايه گذارى ثابت:

شرح

هزينه(ميليون ریال)

محوطه سازى و ساختمانها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات ادارى

خريد دام

هزينه هاى قبل از بهره بردارى

۶/۱۷۹

۵/۲۳۸

۸۵

۴۸

۷

۵۰۰

۴

 

جمع

۱/۱۱۰۷

پيش بينى نشده(معدل۵%اقلام فوق)

۴/۵۵

جمع کل

۵/۱۱۶۲

 

ب-هزينه هاى جارى:

ب-۱)مواد اوليه و نهاده هاى توليد :

رديف

شرح

مصرف سالانه

هزينه واحد

 (هزينه ريال)

هزينه کل

(ميليون ريال)

·          ساير علوفه مورد نياز دامها از محل کشت علوفه استحصال ميگردد .

ب-۲)حقوق دستمزد:               ارقام بر حسب میلیون ریال

رديف

شرح

تعداد- نفر

حقوق ماهانه

حقوق کل

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچى

کارگر شيردوش

کارگر مزرعه

کارگرساده

دامپزشک

۱

۱-پاره وقت

۲

۱

۱

۴

۳

۱-پاره وقت

۱/۱

۴/۰

۸/۰

۸/۰

۹/۰

۸۵/۰

۸/۰

۵/۰

۴/۱۵

۶/۵

۴/۲۲

۲/۱۱

۶/۱۲

۶/۴۷

۶/۳۳

۷

۳۳%سهم حق بيمه کارفرما

۱/۲۸

جمع کل

۱۴

-

۵/۱۸۳

 

 

 

قسمت پايانى

خلاصه طرح:

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت:پنجاه راس

محل اجراى طرح: قابل احرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ ميليون ريال

سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵ميليون ريال

سهم تسهيلات: ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى:۱۴نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .

مقدمه:

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربس بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

ب-۳)هزينه نگهدارى و تعميرات:

رديف

شرح

ارزش دارايى

نرخ

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۲۶

 

ب-۴)هزينه استهلاک:

رديف

شرح

ارزش دارايى

نرخ

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۷۷/۶۹

 

ب-۵)سوخت و انرژى:

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد(ريال)

هزينه کل(ميليون ريال)

جمع

۵/۸

 

جمع هزينه هاى جارى طرح:

شرح

هزينه(ميليون ريال)

جمع

۱۷/۳۴۰

پيش بينى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)

۱۷

جمع کل

۱۷/۳۵۷

 

سرمايه در گردش:

 

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع کل

۲۴/۴۳

 

جمع کل سرمايه گذارى طرح:

 

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع کل

۷۴/۱۲۰۵

 

ج-فروش:

رديف

شرح

ارزش واحد

(هزار ريال)

ميازن توليد

ارزش کل

(ميليون ريال)

۱

شير

۱۶۰۰

۳۷۵ تن

۶۰۰

۲

گوساله نر

۲۵۰۰

۲۵راس

۵/۶۲

۳

کود حيوانى

۱۰۰

۳۵۰تن

۳۵

۴

علوفه مازاد بر نياز

-

-

۳۵

جمع

۵/۷۳۲

 

برآورد هزينه هاى عملياتى و غير عملياتى:

 

رديف

شرح

هزينه (ميليون ريال)

جمع

۶/۱۵

 

پيش بينى مالى طرح:

شرح

ميليون ريال

درآمد(فروش)

۵/۷۳۲

کسر مى شود:قيمت تمام شده

۱۷/۳۵۷

سود ناويژه

۳۳/۳۷۵

کسر ميشود:هزينه هاى ادارى فروش

۶/۱۴

سود عملياتى

۷۳/۳۶۰

کسر ميشود:استهلاک هزينه هاى قبل از بهره بردارى

۱

سودويژه قبل از کسر ماليات

۷۳/۳۵۹

دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

 

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

 

محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%توليد)

 

شرح

هزينه متغيير

هزينه ثابت

هزينه کل (ميليون ريال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد اوليه

۴/۵۲

۱۰۰

۰

-

۴/۵۲

حقوق ودستمزد

۲/۶۲

۳۵

۳/۱۱۹

۶۵

۵/۱۸۳

سوخت و انرژى

۸/۶

۸۰

۷/۱

۲۰

۵/۸

تعمير و نگهدارى

۸/۲۰

۸۰

۲/۵

۲۰

۲۶

استهلاک

۰

-

۷۷/۶۹

۱۰۰

۷۷/۶۹

توزيع و فروش

۶/۱۴

۱۰۰

۰

-

۶/۱۴

استهلاک قبل از بهره بدارى

۰

-

۱

۱۰۰

۱

پيش بينى نشده

۵/۱۴

۸۵

۵/۲

۱۵

۱۷

جمع

۳/۱۷۳

-

۴۷/۱۹۹

-

۷۷/۳۷۲

بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر توليد معادل ۶۷/۳۵%ميباشد.

 

محاسبه کارمزد وام:

۱- عقد مشارکت مدنى:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد

کارمزد عقد مشارکت مدنى:

 

۱۰۸۰ميليون ريال

نه ماه

۱۳%

۳/۱۰۵ ميليون ريال

 

 

۳۶۸/هفتاد طرح تيپ سرمايه گذارى:

۲- عقد فروش اقساطى

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد و تسهيلات

کارمزد عقدفروش اقساطى

کل کارمزدتسهيلات

کارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

 

۳/۱۱۸۵ميليون ريال

۵۱ماه

۱۳%

۴/۳۲۷ميليون ريال

۷/۴۳۲ميليون ريال

۸/۱۰۱ميليون ريال

۱۲/۲۵۴ميليون ريال

 

جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :

 

شرح

سال۱

سال۲

سال۳

سال۴

سال۵

اصل بازپرداخت تسهيلات

۵۳/۶۳

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

کارمزد تسهيلات

۴۵/۲۵

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

جمع

۹۸/۸۸

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

 

منبع :کشاورزی و غذا شماره