دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 اصول امنیت زیستی برای وسایل نقلیه سنگین ( لودر ، غلتک ، تراکتور و ... )
 

اصول امنیت زیستی برای وسایل نقلیه سنگین ( لودر ، غلتک ، تراکتور و ... )

 

¨     قبل از ورود اینگونه وسایل به مزرعه ، آنها را به خوبی ضدعفونی کرده و شستشو نمائید .

¨   در صورتی که راننده قصد خروج از وسیله نقلیه خود را در داخل مزرعه دارد ، بایستی دوش گرفته و از لباسهای مزرعه به همراه کلاه ، چکمه و سایر وسایل و پوششهای حفاظتی استفاده کند .

¨     در صورتی که راننده قصد خروج از وسیله نقلیه خود را در مزرعه دارد ، داخل وسیله نقلیه بایستی شسته شده و سپس ضدعفونی شود .

¨   راننده اینگونه وسایل نبایستی هیچ فردی را در داخل مزرعه سوار وسیله نقلیه خود کند ، بجز افرادی که از طرف مزرعه برای راهنمایی او تعیین شده اند .

¨   در صورتی که اینگونه وسایل متعلق به مزرعه هستند ، بایستی هفته ایی یکبار آنها را شسته و ضدعفونی نمود و سطوح و چرخ ها را نیز در هر بار خروج از مزرعه و مراجعت مجدد شستشو نمود و ضدعفونی کرد .

¨     اینگونه وسایل نقلیه ، قبل از خروج از مزرعه بایستی به خوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .

¨     در هنگام ورود اینگونه وسایل نقلیه به مزرعه ، متصدی امور بایستی راننده را توجیه نموده و نکات لازم را به او گوشزد نماید .

 

در هنگام شیوع یک بیماری خاص در یک مزرعه :

¨     در صورت وجود منع قانونی ، اینگونه وسایل به هیچ عنوان نبایستی وارد مزارع شوند .

¨     در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد ، بهتر است که این وسایل وارد مزرعه نشوند .

 

در موارد ضروری :

¨     این وسایل نقلیه بایستی پس از اتمام کار خود در انتهای روز بخوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .

¨   تا حد امکان در انتهای روز و یا انتهای هر هفته به این مزارع مراجعه شود و پس از انجام کار این مزارع ، بلافاصله به مزرعه دیگری مراجعه نشود .