دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .
 

نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .

 

نام مقاله :

نظارت بر تاثیرات پاکسازی و ضدعفونی مزارع مرغداری .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی .

 

 

بایستی توجه داشته باشید که :

 

 • تکرار و شدت عملیات ضدعفونی و پاکسازی بایستی با نوع محصول و نوع مزرعه ( هچری ، گوشتی ، پولت ) مطابقت داشته باشد .
 • پاکسازی و ضدعفونی سالنهای هچری به دلایل کاملا مشخص از همه شدیدتر است .
 • بهترین زمان برای گرفتن نمونه های دو تا سه روز پس از عملیات ضدعفونی است . زمانی که ساختمان دیگر مرطوب نیست و ضدعفونی کننده عمل خود را انجام داده است .

برآورد کیفیت ضدعفونی انجام شده شامل دو مرحله است :

 • برآورد عمومی .
 • برآورد اختصاصی .

بررسی عمومی میتواند شامل نظارت بر برداشته شدن مواد ارگانیکی که قابل دیدن هستند میباشد . در واقع شستشوی سطوح و کف میتواند بعنوان یک نوع نظارت بر انجام برنامه های امنیت زیستی باشد .

 • اینگونه برآوردها در حالتهای عادی هر چند ماه یکبار انجام میشود ، ولی متخصصین پیشنهاد میدهند که ایندسته از برآوردها پس از انجام هر عملیات ضدعفونی صورت بگیرد .
 • بدلیل آنکه اجرام بیماریزا در برخی از طبقات و سطوح به سختی از بین میروند ، پیشنهاد میشود که از برخی طبقات نیز نمونه هایی گرفته شود . توجه داشته باشید که نمونه ها نبایستی از سطوح مرطوب گرفته شوند ، زیرا در صورت حضور مواد ضدعفونی کننده در آنجا ، ممکن است که این مواد هنوز فعال باشند .
 • توجه داشته باشید که نمونه ها نبایستی از سطوح مرطوب گرفته شوند ، زیرا در صورت حضور مواد ضدعفونی کننده در آنجا ، ممکن است که این مواد هنوز هم فعال باشند .

لطفا توجه داشته باشید که :

 • سطوح اینگونه برآوردها به نوع محوطه بستگی دارد . بعنوان مثال محاسبه باکتریهای موجود در محوطه هچری در سطح بسیار پائین تری نسبت به یک مزرعه پرورش طیور قرار دارد .
 • اینگونه محاسبات یک گواهی عمومی خواهد بود بر میزان موفقیت بدست آمده در عملیات ضدعفونی .
 • در اینگونه برآوردها اگر هدف شما ، نابود کردن یک عامل بیماریزای خاص است ، یک آزمایش اختصاصی پس از آن آزمایش عمومی پیشنهاد می شود ( بعنوان مثال ضدعفونی بر علیه سالمونلا ) .

 

تعیین سطوح عملیات پاکسازی و ضدعفونی :

اینکار به سه روش انجام می شود :

1 . بازبینی دیداری :

 • انجام اینکار کمتر دیده میشود . هر مدیر و یا کارمند مزارع طیور که این وظیفه را بر عهده دارد ، بایستی از نور به خوبی استفاده کند و دقت بالایی داشته باشد . در این بازبینی ها نکته مهم اینست که داخل وسایل نقلیه به خوبی خارج آنها مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد .

 

2 . بازبینی باکتریایی :

 • این روش ، یک روش قدیمی است برای تشخیص عوامل بیماریزا در آزمایشگاه . این سطح از بازرسی عموما در بازدیدهای رسمی صورت می گیرد و نتیجه قطعی آن نیز چند روز طول خواهد کشید .

 

3 . روش تشخیصی ATP :

روشی است بسیار عملی و مناسب . این روش در واقع ، به بررسی میزان آلودگی در سطوح می پردازد . این روش بسیار حساس است و جواب آن بخوبی به ما نتیجه ضدعفونی را خواهد گفت . این آزمایش ، همچنین میتواند میزان پروتئین موجود بر روی سطوح را نیز بخوبی تشخیص دهد .

سیستمهای تجاری ، مانند سیستمهای نوری Idexx نمی توانند بین باکتریهای زنده و مرده تفاوتی قائل شوند . این سلولها همچنین ، سلولهای حیوانات را از سایر باکتریها نمیتوانند جدا کنند . این عیبها ، این روشها را تا حدودی بلااستفاده نشان می دهند . به علت قیمت بالای این آزمایشات ، ارزیابی توسط این روشها تنها در مواردی محدود انجام میشوند .

در نهایت بیان این نکته خارج از لطف نیست که برخی از ضدعفونی کننده ها ممکن است که دارای کیتهای کاربردی در جهت اطمینان از کیفیت عمل ضدعفونی باشند . این کیت ها نیز مفید هستند و میتوانند برای اثبات قسمتی از عملیات ضدعفونی مورد استفاده قرار بگیرند . ولی در خاطر داشته باشید که اینگونه کیت ها نیز محلول ضدعفونی را ارزیابی می کنند و نه عملیات ضدعفونی را .

 

منتظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم .

 

Alirezagaeeni2000@yahoo.com