دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .
 

کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .

 

نام مقاله :

کاهش خطر آلودگیهای میکروبی در طیور و محصولات آنها .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

تاریخ :

تیرماه 1385 خورشیدی .

 

 

مقدمه :

مسائل مطرح شده در این راهنما ، مسائلی عمومی در جهت کاهش تولید میکروب های بیماریزا یا غیر بیماریزا در طیور و محصولاتی نظیر تخم مرغ میباشد . با تحقیقات صورت گرفته ، مشخص شده است که پیشگیری ، از روشهای مختلف و همچنین سیستمهای مدیریتی متفاوتی حاصل میشود . هدف نهایی ما ، پیشگیری از آلودگی یا عفونتها از طریق روشهای صحیح مدیریت مزارع پرورش و همچنین انجام اعمالی در خلال تولید محصولات طیور میباشد .

 

پرورش پولت :

1 . در درجه اول دقت داشته باشید که از شرکتهای شناخته شده و بنام خرید نمائید .

2 . تجهیزات و وسایل مورد استفاده در محیط مزرعه را بخوبی پاکسازی و ضدعفونی نمائید .

3 . رفت و آمد به سالنها و همچنین استفاده از وسایل مزرعه توسط افراد غیرضروری را به حداقل رسانیده و در صورت امکان ، محدود نمائید .

4 . ایستگاه های شستشو را برای پاکسازی و ضدعفونی وسایل نقلیه و همچنین کارمندان بکار برید .

5 . دسترسی پرندگان وحشی و جوندگان را محدود نموده و در صورت امکان متوقف نمائید .

6 . بطور مرتب سلامتی گله خود را بررسی نمائید .

 

پرورش مرغ تخمگذار :

1 . سالنها و تجهیزات پرورش را بین گله ها پاکسازی کرده و ضدعفونی نمائید .

2 . تمامی کودها و بستر را پس از پایان هر دوره تعویض نموده و یک برنامه مبارزه با حشرات را در پایان هر دوره بکار برید .

3 . ورود پرندگان وحشی و سلیر حیوانات را به سالنها متوقف کنید .

4 . رفت و آمد افراد به داخل مزرعه ، سالنها و بین سالنها کنترل نموده و محدود کنید .

5 . ایستگاه های شستشو را برای پاکسازی و ضدعفونی وسایل نقلیه و همچنین کارمندان بکار برید .

6 . دسترسی پرندگان وحشی و حیوانات به تجهیزات پرورش ، دان آماده شده و .. را به حداقل برسانید .

7 . لاشه های سالنها را به سرعت جمع آوری نموده و بصورت صحیح منهدم نمائید .

8 . ارتباط پرندگان با مدفوعشان را به حداقل ممکن برسانید .

9 . دان تهیه شده و همچنین سیستم توزیع دان را در بهترین و پاک ترین حالت ممکن نگهداری نمائید .

10 . آبی سالم با استانداردهای آب آشامیدنی را برای طیور پرورشی خود تهیه نمائید .

11 . دان تهبه شده در مزرعه شما بایستی منطبق با استانداردهای تهیه غذا بوده و از اجزایی با آلودگیهای میکروبی مورد قبول تهیه شده باشد .

12 . از دسترسی جوندگان و پرندگان وحشی به دان انبار شده جلوگیری نمائید .

13 . مرتبا وضعیت سلامتی گله خود را بررسی نموده و تحت نظر داشته باشید . برای این کار میتوانید از حمایتهای دامپزشک مزرعه خود نیز استفاده نمایئد .

14 . محل انهدام لاشه های سالنها را دور از محل زندگی طیور خود در نظر بگیرید .

 

حمل و نقل تخم مرغ :

1 . ارتباط تخم مرغها را با مدفوع پرندگان به حداقل برسانید .

2 . تخم مرغها را در محلی پاکیزه و عاری از هرگونه آلودگی نگهداری نمائید .

3 . تخم مرغها را هرچه سریعتر به محلی خنک ( سردخانه ) منتقل نمائید .

4 . دمای نگهداری تخم مرغها بایستی زیر 45 درجه فارنهایت باشد .

5 . تجهیزات حمل و نقل تخم مرغها را حداقل روزی یکبار پاکسازی کرده و سپس ضدعفونی نمائید .

6 . مراحل پاکسازی تخم مرغها را بشدت تحت نظر داشته و از درستی عملکرد پاکسازی اطمینان حاصل نمائید .

7 . تخم مرغها را با احتیاط حمل نموده و شکستگی آنها را به حداقل برسانید .

8 . تخم مرغها را پس از بررسی و بسته بندی ، به سردخانه منتقل نمائید .

9 . مدت زمان میان تخمگذاری مرغها و مصرف تخم مرغها توسط مصرف کننده را به حداقل برسانید .

10 پیام (( نگهداری در یخچال )) را بر روی جعبه های حمل تخم مرغ درج نمائید .

 

منابع :

1 . University Of California .

2 . United States Of Agriculture Cooperation .