دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .
 

ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .

 

نام مقاله :

ایمنی موشها و همچنین پرندگان واکسینه شده با واکسنهای مبتنی بر AdenoViruses در برابر آنفلوآنزا .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

منبع :

Journal Of Virology . February 2006

 

 

پیدایش زنجیره هایی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد ( HPAI ) در پرندگان و به دنبال آن ، انتقال این بیماری از پرندگان به انسانها در بسیاری از نواحی جهان مانند جنوب شرق آسیا سبب افزایش نگرانیها در مورد شیوع این بیماری کشنده شده است .

در مطالعه ایی که اخیرا صورت گرفت ، واکسن گونه ایی از AdenoVirus تهیه شده ، بصورت مستقیم بر علیه هموآگلوتینه شدن نوعی از ویروس کشنده آنفلوآنزای پرندگان ( H5N1 ) که در شیوع اخیر این بیماری در ویتنام جدا شده بود و بنام VN/1203/04 موسوم میباشد در واکنش HA بکار برده شد . از محلول بدست آمده نیز ، ظرف مدت 36 روز واکسنی تهیه شد .

سپس این واکسن را به موشهایی که با نوعی واکسیناسیون تقویت شده بودند تزریق کردند . سپس در هفتاد روز بعد ، موشهای واکسینه شده در برابر نوع کشنده ویروس آنفلوآنزای پرندگان یعنی VN/1203/04 H5N1 قرار گرفت .

با بررسی نتایج مشخص شد که موشهای فوق با دارا بودن ایمنی سلولی و همچنین آنتی بادیهای مشخص ، در برابر ویروس فوق کاملا حفاظت شده اند . این بدان معناست که این موجودات در برابر این بیماری حفاظت شده اند .

در مرحله بعدی ، گروه محققین با بررسی واکسنهای تهیه شده بر مبنای AdenoViruses و همچنین اثرات آنها بر طیور به بررسی دقیق نقش پرندگان در همه گیر شدن بیماری کشنده آنفلوآنزای پرندگان پرداختند . نتایج نیز حاکی از نقش حیاتی و اساسی این پرندگان در بروز این بیماری داشته است .

همچنین واکسیناسیون پرندگان با واکسن تهیه شده ، سبب بروز ایمنی در برابر ویروس VN/1203/04 شده است .

این مطالعه نشان داد که تولید سریع و مدیریت صحیح در بکار بردن واکسنهای تهیه شده بر پایه AdenoViruses و همچنین ترکیب مجدد آنها با هم ، و استفاده از آنها در طیور و همچنین سایر موارد در مواقع خطر میتواند نقش مهمی را در کنترل بیماری آنفلوآنزای پرندگان ایفا نماید .

 

www.ipiran.com/alirezagaeeni