دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها
 

خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها

 

نام مقاله :

خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

الکل ها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Isopropyl و یا Ethyl Alcohol میباشند .

خصوصیات عمومی این دسته از ضدعفونی کننده ها عبارتند از :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      سبب پوسیدگی مجاری و سطوح ضدعفونی شده نمی شود .

ü      قابل اشتعال می باشد .

ü      در حضور مواد ارگانیک ، فعالیت محدودی دارند .

ü      بدلیل تبخیر بالا ، پس مانده کمی دارند .

ü      برای استفاده عمومی در هچری مقرون به صرفه نیست ( قیمت بسیار بالا ) .

ü      برای ضدعفونی وسایل و یا سایر اشیاء کوچک بسیار مناسب است .

ü      در جهت تاثیرگذاری ، بایستی با غلظت 70 تا 95 درصد استفاده شوند .

 

هالوژن ها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Iodines و یا Hypocholorites میباشند .

خصوصیات عمومی این دسته از ضدعفونی کننده ها عبارتند از :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      در برخی از موارد سبب پوسیدگی شده اند .

ü      در حضور مواد ارگانیک ، فعالیت محدودی دارند .

ü      پس مانده های این دسته از مواد فعالیت ناچیزی دارند .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      برای ضدعفونی وسایل کوچک ، میتوان از غلظت کمی از ایندسته مواد استفاده کرد .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها قیمت پائینی دارند ، اما بایستی در مقادیر بالا استفاده شوند .

 

ترکیبات چهارتایی آمونیوم :

ü      از دسته میکروب کشهایی هستند که وسیع الطیف نیستند .

ü      این دسته از مواد ضدعفونی کننده ، بر علیه باکتری های گیاهان ، قارچ ها و ویروسها موثر هستند می باشند .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های این ترکیبات ، با پاکسازی مجدد به حداقل می رسد .

ü      این دسته ترکیبات در حضور مواد صابونی ، ضدعفونی کننده ها و آب های سخت اثر بخشی محدودی دارند .

ü      این مواد تحریک کنندگی کمی دارند .

ü      در حضور مواد ارگانیک تاثیر پذیری کمی دارند .

ü      ضدعفونی کننده های مناسبی در جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند .

ü      قیمت پائینی دارند .

 

فنولیک ها ( منفرد و یا چندگانه ) :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک نیز ، تاثیر پذیری بالایی دارند .

ü      تاثیر پس مانده های این ترکیبات نیز مفید است .

ü      قیمت آنها نیز متوسط تا پائین میباشد .

 

Coal Tar Distillates :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

 

اسید سیتریک و Cresol می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      در غلظت های بالا ، میتواند سمی باشد .

ü      فعالیت پس مانده های این ترکیبات بسیار بالاست .

ü      فعالیت این دسته از ترکیبات در حضور مواد ارگانیک نیز ، بسیار خوب است .

ü      بدلیل انتشار گازهای سمی ، استفاده از این ترکیبات در نزدیکی تخم مرغ ها و یا جوجه ها مناسب نمی باشد .

ü      این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند .

 

آلدهیدها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Glutaral Dehyde می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های آن نیز به حدی کم میباشد که اهمیتی ندارند .

 

ضدعفونی کننده های Oxidizing :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

پراکسید هیدروژن و پرمنگنات پتاسیم می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای نسبتا وسیع الطیف میباشد .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک کاملا موثر هستند .

ü      به میزان کمی سمی می باشند .

ü      این ضدعفونی کننده ها موادی عالی برای عملیات پاکسازی میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های این مواد بسیار کم است .

ü      موادی نسبتا گران میباشند .

 

 

منبع :

American Egg And Poultry Association

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

.