دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 امنیت زیستی برای صنعت طیور
 

امنیت زیستی برای صنعت طیور

 

نام مقاله :

امنیت زیستی برای صنعت طیور .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

مرداد ماه 1385 خورشیدی .

 

 

مقدمه :

شروع و اجرای یک برنامه امنیت زیستی از مهمترین اجزای موثر در حفظ سلامتی گله میباشد . اجزای برنامه های امنیت زیستی در جهت اطمینان از سلامت گله از اهمیت بالایی برخوردار است .

 

برنامه امنیت زیستی به چه معناست ؟

از نگاه واژه شناسی ، کلمه BioSecurity را میتوان اینگونه معنا نمود :

( Bio ) به معنای زندگی میباشد و Security به برخی از مراقبتها و محافظتها باز می گردد . بنابراین ، کلمه BioSecurity به انواعی از برنامه ها گفته میشود که جهت حفاظت و مراقبت از زندگی طراحی شده اند . در ساده ترین معنا ، این کلمه را میتوان اینگونه معنا نمود :

روشهایی در جهت دور نمودن طیور از عوامل بیماریزا و دور نمودن عوامل بیماریزا از طیور .

 

کدامیک از انواع میکروبها را در برنامه های امنیت زیستی در نظر می گیرند ؟

انواع مختلفی از میکروبها ، بعنوان عوامل بیماریزا یا پاتوژن طبقه بندی میشوند . این میکروبها شامل :

ý     ویروسها .

ý     باکتریها .

ý     قارچها

میباشند . همچنین برخی از اجرامی که داخل ( بدن ) و یا در خارج از بدن وجود دارند نیز میتوانند سبب بروز بیماریها شوند . کنترل مجموع این عوامل بیماریزا ، بخش مهمی از برنامه های امنیت زیستی را در بر می گیرند .

 

چگونه عوامل بیماریزا را از طیور پرورشی جدا کنیم ؟

بسیاری از تولیدکنندگان توانایی دور نگاه داشتن عوامل بیماریزا از گله را دارند . در صورتی که گله شما پاک است ( عاری از بیماریها ) راه های بسیاری برای جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به مزرعه پرورش شما وجود دارد . در این بخش ، به بررسی برخی از این راه ها خواهیم پرداخت .

چگونه عوامل بیماریزا را از طیور پرورشی دور کنیم ؟

بسیاری از تولید کنندگان توانایی دور نگه داشتن عوامل بیماریزا از گله را دارند . در صورتی که گله شما پاک است ( عاری از بیماریها ) راه های بسیاری برای جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به مزرعه پرورش شما وجود دارد . در این بخش به بررسی برخی از این راه ها خواهیم پرداخت :

ý     بازدید از مزرعه خود را به حداقل رسانده و به جز موارد ضروری ، از ارتباط میان بازدیدکنندگان و طیور پرورشی ممانعت بعمل آورید .

ý   پرندگان خود را از یک منبع عاری از بیماری تهیه نمائید . تاریخچه گله خریداری شده را بررسی نمائید . شما از طریق جمع آوری اطلاعات بیماریها در مزرعه مادر و همچنین برگه های واکسیناسیون گله مادر و جوجه ها به این مقصود دست یابید .

ý   در صورتی که شما پرندگان جدیدی را برای پرورش در مزرعه خود خریداری نموده اید ، آنها را برای حداقل 2 هفته قرنطینه نموده و در محلی جدا پرورش دهید .

ý   پرندگان وحشی و سایر حیوانات ( سگ و ... ) توانایی بالقوه ایی را در انتقال عوامل بیماریزا به گله شما دارند . از اینرو آنها را از مزرعه خود دور نمائید .

ý   منابع غذایی طیور پرورشی خود را از منابع مطمئنی خریداری نموده و آنها را در محلی که پرندگان وحشی ، حشرات و جوندگان راهی به آن نداشته باشند نگهداری نمائید .

ý     آب مصرفی طیور پرورشی خود را از منابع امن تهیه نمائید . آب آشامیدنی ، پتانسیل بالایی را در آلودگی دارد .

ý   بطور ایده آل ، بهتر است که حیوانات خانگی خود را از محیط پرورش طیور دور نگاه دارید . با این کار به عوامل بیماریزا ، اجازه ورود به مزرعه را نداده اید .

 

چگونه پرندگان را از عوامل بیماریزا دور کنیم ؟

ý   قبل از رسیدن جوجه ها به سالن ، محیط زندگی آنها را بخوبی ضدعفونی نموده تا اطمینان یابید که پتانسیل بروز و رشد عوامل بیماریزا از دوره قبل وجود ندارد .

ý     تمامی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مزرعه خود را قبل از شروع هر دوره و در طی دوره ، بخوبی پاکسازی و ضدعفونی نمائید .

ý   بین دو دوره خود ، حداقل دو هفته فاصله قرار دهید . در این فاصله به پاکسازی و ضدعفونی مزرعه خود پرداخته و محیط را برای آغاز دوره بعدی آماده نمائید .

ý   هرگز پرندگانی را با سنین مختلف و یا حتی از گونه های مختلف ، با هم پرورش ندهید . برخی از بیماریها از یک سن به سنین پائین و یا از یک گونه به گونه دیگر منتقل میشود . بعنوان مثال ، بیماری Histomoniasis از مرغها به بوقلمونها منتقل میشود .

 

نتیجه گیری :

با رعایت این دسته از اصول امنیت زیستی ، شما قادر خواهید بود که عوامل بیماریزا را در محیط پرورش طیور به حداقل مقدار ممکن برسانید . با این کار شما بروز بیماریها در گله طیور خود را به حداقل خواهید رساند .

منبع :

Ohio State University Extentions .