دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 بررسی نشانه های بیماری برونشیت عفونی .
 

بررسی نشانه های بیماری برونشیت عفونی .

 

نام مقاله :

بررسی نسانه های بیماری برونشیت عفونی :

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

تاریخ :

فروردین ماه 1386 خورشیدی .

 

 

علائم تنفسی ویژه بیماری برونشیت عفونی در جوجه ها عبارتست از :

  • نفس نفس زدن .
  • عطسه .
  • ترشحات بینی .
  • انسداد نای .

همچنین ممکن است که آبریزش چشم مشاهده شود و در مواردی نیز تورم سینوسها گزارش شده است . جوجه ها افسرده و گوشه گیر بنظر رسیده و ممکن است که در زیر یک منبع گرمایی ، بصورت توده ایی ( کپه ایی ) تجمع کنند .

مصرف غذا و همچنین وزن گیری نیز بصورت چشمگیری کاهش می یابد . در جوجه های با سن بیش از شش هفته و همچنین در پرندگان بالغ ، نشانه ها شبیه به جوجه های جوان خواهد بود ولی در اغلب موارد ، ترشحات بینی مشاهده نمیشود و ممکن است که بیماری بدون علائم خاصی پیش رود مگر آنکه گله پرورشی بشدت تحت نظر باشد و یا آنها را در هنگام شب که بصورت عادی ساکت میباشند تحت نظر قرار داد .

در برخی از موارد ، ویروس جدا شده بیماری برونشیت عفونی در ایالات متحده و بریتانیا در اوایل سال 1990 میلادی ، بصورتی غیرعادی بیماریزا بودند و سبب التهاب صورت ، التهاب کیسه های هوایی و میزان تلفات متفاوتی در جوجه های میانسال و با سن بالا می شد .

جوجه های گوشتی آلوده شده با یکی از ویروسهای نفروپاتیک ، ممکن است که در مواردی عائم تنفسی را نشان نداده و علائمی همانند افسردگی ، آشفتگی پرها ، اسهال و افزایش میزان مصرف آب را نشان دهند . زمانیکه Urolithiosis با بیماری برونشیت عفونی در مرغهای تخمگذار همراه شود ممکن است که سبب افزایش تلفات شود . به معنای دیگر در سایر موارد ، گله سالم بنظر خواهد رسید .

در گله های تخمگذار ، کاهش تولید تخم مرغ و همچنین کیفیت آن علاوه بر علائم تنفسی مشاهده میشود . از سوی دیگر در برخی از موارد ، ویروس بیماری برونشیت عفونی از کلوآک پرندگان در گله هایی جدا گردیده است که تنها کاهش جزئی در میزان و کیفیت پوسته تخم مرغ تولیدی داشته است . بعبارت دیگر ، هیچگونه نشانه تنفسی مشاهده نگردیده است .

میزان و شدت کاهش تولید ممکن است با توجه به دوره تخمگذاری و نوع ویروس عامل بیماری متفاوت باشد . شش تا هشت هفته زمان نیاز خواهد بود تا تولید به مراحل قبل از بیماری بازگردد ولی در اغلب موارد ، راندمان تولید قبل از بیماری بدست نخواهد آمد . علاوه بر کاهش تولید ، در مواردی به طرز غیرقابل قبولی میزان تخم مرغ های غیر قابل ست افزایش می یابد . قابلیت هچ کاهش می یابد و تولید تخم مرغهای با پوسته نازک و بدشکل افزایش خواهد یافت .

کیفیت داخلی تخم مرغها زمانیکه آنها را بر روی یک سطح صاف می شکنیم ممکن است پاوین باشد . آلبومین ممکن است نازک و آبکی بوده و مرز مشخصی میان آلبومین نازک و ضخیم همانگونه که در تخم مرغهای تازه مشاهده میشود قابل شناسایی نباشد .

آلودگی با ویروس بیماری برونشیت عفونی در جوجه های یکروزه ممکن است سبب صدمات همیشگی به Oviduct شده و در نتیجه سبب کاهش تولید و کیفیت تخم مرغ در زمان به تخم آمدن جوجه ها شود . گستردگی و شدت ضایعات Oviduct در جوجه های با سن بالا کمتر بوده و برخی از سروتایپها نیز هیچگونه تغییر بیماریزایی را در جوجه های یکروزه بر جای نمیگذارند . به اثبات رسیده است که حضور آنتی بادی های مادری در حفاظت Oviduct در سنین پائین نقش بسزایی را در برابر ویروس عامل این بیماری بر عهده داشته است .

آلودگی با Corona Virus در قرقاولهای تخمگذار همراه با قدرت هچ پائین ، اندازه کوچک تخم مرغها و تغییر رنگ تخم مرغها از سبز مایل به قهوه ایی در مقابل سبز زیتونی خواهد بود . در یکی دیگر از مزارع پرورش قرقاول که یکی از CoronaVirus جداگردیده بود ، پانزده درصد از قرقاولهای مادر به سرعت تلف شده بودند . تنها نشانه کلینیکی مشاهده شده نیز عطسه بوده است .

در این مورد ، تولید تخم مرغ و قابلیت هچ کاهش یافته بود ولی کیفیت تخم مرغ تحت تاثیر قرار نگرفته بود . در یک گروه از پولتهای قرقاول ، هیچ نشانه تنفسی گزارش نشده بود اگرچه در سن ده هفتگی ، تلفات 45 درصد در پرندگان بیمار شماهده شده بود .

 

بی صبری درراه موفقیت مانع بزرگی است.

 

منتظر نظرات شما خواهم بود :

Alirezagaeeni2000@yahoo.com

www.IpIran.Com/Alirezagaeeni